Okviri registarskih tablica Okvir registarske tablice sa logotipom u sito štampi na ukrasnoj lajsni (perforirana lajsna) - siva

Okvir registarske tablice Auto sa logotipom u sito štampi na ukrasnoj lajsni (perforirana lajsna) – siva