Brizganje plastike je jedna od najnaprednijih i najčešćih metoda prerade plastike. Ovo je najbolji metod masovne proizvodnje predmeta složenih oblika i trodimenzionalnih proizvoda promenljive debljine zida koji mogu biti najrazličitijih dimenzija. Osim toga, pruža se mogućnost integrisanja većeg broja delova u jedan komad, što iziskuje manji broj koraka pri sklapanju istih, a to rezultuje manjim troškovima proizvodnje. Jednostavno rečeno brizganje izgleda ovako: polimerni materijal se zagreva do tečnog stanja, zatim se ubrizgava u kalupe željenog oblika, potom sledi hlađenje što stabilizuje veličinu i oblik proizvoda. ABS-TRADE u svom proizvodnom pogonu poseduje mašine za brizganje proizvođača ARBURG, DEMAG, DR.BOY imože da odgovori zahtevima kupaca za brizganje pozicija do 250 gr.

Plastic molding is one of the most advanced and the most common methods of processing plastics. This is the best method for mass production of complex shaped objects and three-dimensional products with variable wall thickness, which can be different sizes. In addition, there is a possibility of integrating a large number of parts in one piece, which requires fewer steps when making them, which results in lower production costs.

Simply put, molding is as follows: polymer material is heated to a liquid state, then injected into the mold of the desired shape, followed by cooling which stabilizes the size and shape of the product.

ABS-TRADE, in its manufacturing plant, has molding machines manufactured by ARBURG, Demag, DR. Boy and can meet the requirements of customers for molding pieces up to 250 gr.